Category: Product Development

  • เข้าใจการทำงานของ UX กับทีมต่างๆ ผ่าน Elements of UX

    May 13, 2024
    วันนี้ได้หยิบหนังสือเอาออกมาจากกอง(ดอง)หนังสือหลายๆ เล่ม ที่อ่านจบบ้างไม่จบบ้าง (ส่วนใหญ่ไม่จบเลย) เลยลองสรุปบางส่วนจาก Chapter 1 เท่านั้นนะครับ ผ่านเรื่องเล่าเล็กๆ ที่เคยเจอ และลองวิเคราะห์ไปด้วยระหว่างทางที่อ่าน Disclaimer — เป็นเพียงมุมมองตัวเอง ประสบการณ์ของตัวเอง เพื่อนๆ ที่เข้ามาอ่านอาจจะหยิบจับปรับกับบริบทตัวเอง(หรือเคยทำมาแล้ว)อาจจะใช่หรือไม่ใช่ก็ได้ครับ พฤติกรรมคน บริบท เป้าหมายองค์กร…